Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

 1. Rekisterinpitäjä
  Kuljetusliike Kurth Oy
  Teollisuustie 19
  95700 Pello
  Puh. +358 40 7121 475
  Y-tunnus 3251627-1
 2. Rekisteriasiat
  ”Asiakaspalvelumme”/”yhteyshenkilö” tai ajonjärjestelijä vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti. EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa), kuitenkin mahdollisimman nopeasti sähköpostitse, noin 7 vrk:n aikana. info@kurthoy.fi
 3. Rekisterin nimi
  Kuljetusliike Kurth:n asiakas-, kuljetustoimeksianto-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri, sekä verkkosivuilla olevan lomakekentän täyttäneiden rekisteri.
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely yrityksen tuotteisiin ja palveluihin liittyviin tarkoituksiin, yrityksen liiketoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden lähinnä markkinointiin, asiakaskirjeisiin laskutukseen liittyvä. Uutiskirjeen tilanneiden, laskutusasiakkaiden ja/tai suora yhteydenoton suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän ja asiakkaan välillä, luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on: henkilön suostumus tietoinen ja yksiselitteinen – sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena – rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys). Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite/www-sivuosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot ja y-tunnus
  • Yhteysloki. Tietyssä tilanteessa rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista/tuoteista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin ja tuoteisiin liittyvät tiedot.
 6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta tai muualta julkisesti saatavasta tietolähteestä. Pääsääntöisesti rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakas suhteiden ja verkkosivuilla olevan yhteydenotto lomakkeen, eli ”sähköisen lomakekentän” tiedoista ja yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä, mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
  Pääsääntöisesti osoitelähteet ovat eritelty, mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
  Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Mikäli luovutamme henkilötietoja eri tahoille, kerromme tässä asiakkaalle, mahdolliset vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa
 8. Tietojen poistaminen
  Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi,
  (”oikeus tulla unohdetuksi”). Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä kirjanpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muilta osin pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 9. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.
 10. Muuta huomioitavaa
  Kun sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi sekä verkkosivuilla olevan lomakekenttiin täytetyt tiedot ja yhteydenottoa koskevat asiat.