Företaget

Kuljetusliike Kurth Oy kan år 2020 fira sin 50-årsdag som transportföretag i Skandinavien.

Vi kör från hela Finland och Sverige till Nordnorge och från Nordnorge till hela Finland och Sverige. Vi kör regelbundet varje vecka till alla de största städerna i Nordnorge. För tillfället sysselsätter företaget ca 16 anställda och vår vagnpark består av 10 dragbilar och lite fler trailrar.

Vårt transportföretags terminal, kontor och verkstad ligger i Ahjola industriområde i Pello.

Vårt transportföretag följer de lagar, förordningar och författningar som gäller transportbranschen samt lagen om beställarens ansvar. Vårt företags verksamhetsidé har alltid varit att bedriva ansvarsfull företagsverksamhet. Sedan år 1997 har vårt företag hört till de starkaste i Finland, med Rating Alfa -kreditbetyget AAA.

Historia

Bröderna Paavo och Erkki Kurth startade sin transportverksamhet år 1970 med att transportera trävaror med en bil och år 1972 fick de sitt första utrikes trafiktillstånd för Norden och skaffade då en bil till.

År 1976 började företaget transportera trävaror till Sverige och i viss mån även till Nordnorge. Frakttrafiken till Nordnorge började utvecklas kraftigt år 1980 och under de följande åren växte vår vagnpark med tre kombinationsfordon.

År 1991 sålde Erkki sin andel av företaget till Paavo, varvid Paavos son Jukka, som hade utbildning inom transportbranschen, kom med i företagets verksamhet. Samma år slutade företaget transportera trävaror och gick helt över till godstrafik.

På 2000-talet har företaget fortsatt sin utveckling och både tjänsterna och vagnparken är nu mångsidigare. I dag är vårt företag en modern, mycket uppskattad och pålitlig samarbetspartner i den nordiska trafiken.