Tjänster / vagnpark

Vi beaktar hållbar utveckling i vår vagnpark. Vårt mål är alltid att minska utsläppen, bränsleförbrukningen och användningen av fossila bränslen. Våra fordon är tysta, rena och miljövänliga. Vi har yrkeskunskap och utrustning för väldigt många slag av transporter. Du kan bekanta dig med våra transporttjänster på vår webbplats övriga sidor. ”Vårt sätt att handla” är vår styrka, som skiljer oss från andra på transportmarknaden, till vår fördel…

Kuljetusliike Kurth Oy från Pello är ett mångsidigt transportföretag, som bedriver godstrafik från hela Finland och Sverige till Nordnorge och från Nordnorge till hela Finland och Sverige. Vi sköter även styckegodstransporter och temperaturreglerade transporter. Vi kör varje vecka till alla de största städerna i Nordnorge. I Finland sköter vi transporter i Västra Lapplandsområdet.

Image
Image

Vårt företag, som valdes till årets transportföretag 2007, följer de lagar och förordningar som gäller inom branschen samt lagen om beställarens ansvar. Våra bilar kör regelbundet schemalagda styckegodstransporter till Nordnorges största städer och hämtar bland annat fisk och andra produkter som kräver temperaturreglering till Finland. Vår egen terminalbyggnad är planerad så att den betjänar godstransporten både nu och i framtiden.

Kontakta oss och fråga om våra tjänster!